Концентрація на технологіях виживання

Пошук технологій виживання з наданням їм особливого статусу першочергових в підтримці і забезпеченні необхідно вести безперервно.

Вже зараз можна виокремити такі напрями цих технологій:

Проактивна вірусологія - випереджаюче вивчення вірусів до зараження їм людини зі створенням методів профілактики і лікування;
Генна інженерія - зміна генотипу людини в медичних цілях;
Кібернетизація людини - заміна слабких і нежиттєздатних органів людини штучними;
Цифрове безсмертя - збереження (перенесення) інформації і свідомості людини при його біологічної смерті;
Збереження Землі - зведення до нуля негативного впливу людини на біосферу, можливість ухилення від фатальних зіткнень з позаземними об'єктами;
Прискорення і телепортація - можливість рухатися зі швидкістю, яка безмежно перевищує швидкість світла, і моментально опинитися на надзвичайних відстанях без шкоди для життя і здоров'я;
Розосередження в Мультивсесвіті - пошук і колонізація двійників Землі;
Масовий телепорт - можливість евакуації в масштабах людства на інші планети в інших зоряних системах, в інших галактиках, в інших всесвітах.